Vị trí đang tìm ứng viên


Chúng tôi đang cần nhiều bạn trẻ nhiệt huyết, năng lượng tham gia vào dự án cùng chúng tôi ở các vị trí bên dưới.

Làm tại công ty HeraTap, ưu tiên các bạn tại trường Khoa Học Tự Nhiên và Bách Khoa HCM muốn thực tập.

Nền tảng cần : programming language (R, python)

Lương tối thiểu 350$

Số lượng : 2 bạn


Apply Now

Làm tại công ty HeraTap, ưu tiên các bạn tại trường Khoa Học Tự Nhiên và Bách Khoa HCM muốn thực tập.

Nền tảng cần : programming language (C/C++), Database (Mysql, search engine, key-value storage) ... các bạn sẽ được học hỏi và cùng xây dựng nền tảng scale lớn hàng trăm nodes.

Lương tối thiểu 400$

Số lượng : 3 bạn


Apply Now

Làm tại công ty HeraTap, ưu tiên các bạn tại trường Khoa Học Tự Nhiên và Bách Khoa HCM muốn thực tập.

Nền tảng cần : programming language (c#, java và swift), Rest HTTP, TCP/IP.

Lương tối thiểu 400$

Số lượng : 2 bạn


Apply Now

Làm tại công ty HeraTap, ưu tiên các bạn tại trường Khoa Học Tự Nhiên và Bách Khoa HCM muốn thực tập.

Nền tảng cần : programming language (nodejs, golang, html5, css)

Lương tối thiểu 350$

Số lượng : 2 bạn


Apply Now

Tạo nội dung số cho các sản phẩm của công ty từ blog, event và news

Có thể làm parttime ở nhà.

Lương theo số lượng bài viết, số hits (like, share, comment ... trên các social network)


Apply Now